R101 自動變速箱及汽車電路實驗室

自動變速箱及汽車電路實驗室 Automatic Transmission & Automotive Circuit Lab.
 
指導老師:許哲嘉、吳宗霖  
  主要研究領域與方向:
      本實驗室致力於汽車底盤馬力測試與液體扭力變換器性能之相關研究,研究內容包括引擎馬力測試、機車底盤動力測試、液體扭力變換器性能試驗、電腦資料擷取式自動變速箱試驗,並將上述研究轉化為實習教學,使學生不僅學到實務操作, 亦能鑽研更深入的學術研究。  


           
                             教室環境一景                                            液壓控制自動變速箱實驗台   電子控制自動變速箱實驗台